GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE – KLUB PRIJATELJA SVE BROJNIJI

Garancijski fond AP Vojvodine potpisao je na 85. međunarodnom poljoprivrednom sajmu sporazume o poslovnoj saradnji sa kompanijom DDOR Novi Sad, KITE D.O.O. i Zadružnim savezom Vojvodine. Reč je o učlanjenju u Klub prijatelja Garancijskog fonda, čije kompanije – članice daju pogodnosti korisnicima garancija, određene pogodnosti na proizvode i usluge.

– Klub prijatelja pokrenuli smo ovog meseca i već imamo osam kompanija-članica iz različitih oblasti. Tokom 85. međunarodnog poljoprivrednog sajma smo, osim sa KITE-om i Zadružnim savezom Vojvodine, sklopili sporazum sa DDOR-om – objašnjava rukovodilac poslovnog sektora u Garancijskom fondu Vojvodine Ljupka Bojović Cvejić.

Na osnovu ovih sporazuma, kompanija KITE će korisnicima garancija odobravati 2% popusta za kupovinu poljoprivredne mehanizacije i repromaterijala. Zadružni savez Vojvodine će članovima Kluba prijatelja Garancijskog fonda odobravati 15 odsto popusta na usluge osnivanja i unapređivanja rada zadruga ili osposobljavanja zadrugara.

Više o Klubu prijatelja Garancijskog fonda možete pogledati OVDE.