ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ЈЕ НАЈВЕЋА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Ђорђе Раковић већ две године са пуно успеха води Гаранцијски фонд АП Војводине, који представља изузетно значајно подршку свима који се баве, или тек почињу да се баве пољопривредом. У интервјуу за Војвођанске са географским пореклом, директор Гаранцијског фонда говори о кредитним линијама за пољопривреднике, програмима за жене предузетнице, али и о будућим плановима који ће побољшати пословање Фонда.

Господине Раковићу, како бисте укратко за читаоце Војвођанских са географским пореклом, описали главни задатак Гаранцијског фонда АП Војводине?

Гаранцијски фонд као финансијска институција чији је оснивач АП Војводина има задатак да привредницима и пољопривредницима са територије АП Војводине, посебно онима који нису кредитно способни да сами то учине, обезбеди лакши приступ пословним банкама. Наиме, када Гаранцијски фонд обезбеди гаранцију, банка као корисник гаранције има много мањи ризик  и аутоматски може да снизи камату и да омогући дужи период  отплате кредита.

Ове године Гаранцијски фонд слави 15 година од оснивања, колико су се ствари промениле у односу на почетак пословања?

Крајем 2003. године, одмах по оснивању Фонда, линија са којом се кренуло била је набавка трактора. С обзиром на то да је и тада проблем био застарела механизације, те да је просечна старост трактора које су имали војвођански пољопривредници била 20 година, идеја је била да се крене са гарантним линијама за обнову механизације. Следећих неколико година уведене су нове гарантне линије: набавка минералних ђубрива, подршка женском предузетништву, стимулација извоза и куповина пољопривредног земљишта. У последње две године, проширене су области привреде којима Гаранцијски фонд издаје гаранције као средство обезбеђивања уредног враћања кредита пословним банкама. Тренутно имамо активних девет гарантних линија. Нове линије су за куповину објеката за обављање привредних делатности и обављање медицинских и васпитно образовних услуга, затим, линија за набавку репроматеријала у пољопривреди и за финансирање градње, реконструкције, адаптације силоса, хладњача, подних складишта и набавку пратеће опреме. Новина је и то да су линије „старт ап“ и набавка опреме за предузетнице које обављају делатност до 3 године, проширени и на младе до 35 година старости. Код гарантне линије за енергетску ефикасност, омогућена је и набавка половне опреме, уколико је испуњен основни услов, а то је смањење потрошње енергије за минимум 20 одсто. Посебно је значајно то да је сада омогућено и привредним друштвима и предузетницима да аплицирају за гарантне линије из области пољопривреде, а укључене су и земљорадничке задруге као правна лица која сада могу да аплицирају за све гарантне линије, односно конкурсе Гаранцијског фонда.

Колико је било корисника и који је проценат успешности реализације датих кредитних гаранција?

Ненаплативост је нешто испод 5 одсто што је, примера ради, више него дупло ниже од просека ненаплативих кредита у банкарском систему Србије. Гаранцијски фонд је до сада издао више од 1700 гаранција, од чега је око 1000 било за пољопривредну механизацију и опрему и више од 350 за куповину ораница.

На који начин успевате да обезбедите повољније услове кредитних гаранција за све заинтересоване кориснике?

Основа свега је наша дугогодишња сарадња и међусобно поверење које имамо у пословању са комерцијалним банкама. Зато смо у прилици да за наше клијенте обезбедимо најповољније услове за добијање кредита код банака, уз најниже камате и рокове отплате са грејс периодом.

Будући да је пољопривреда изузетно важна привредна грана на територији Војводине, да ли младим пољопривредницима, који су кренули у посао, обезбеђујете кредитне линије?

Наше кредитне линије су доступне свима који имају регистрована пољопривредна газдинства, или су удружени у оквиру земљорадничких задруга на територији АП Војводине. Ми стално ослушкујемо потребе тржишта, односно, потребе самих пољопривредика, и томе прилагођавамо наше конкурсе. Тако је претходна сушна година утицала на то да Фонд покрене једну линију за обртна средства у пољопривреди и то краткорочне кредите до 3 године, вредности до 100.000 евра.

Имате ли посебне програме за жене предузетнице?

То је једна од првих линија које смо увели међу првима у целој земљи, када је у питању помоћ и подршка женама у бизнису. Због великог интересовања ту кредитну линију смо сада проширили, тако да се осим за предузетнице и власнице малих предузећа, односи и на младе до 35 година година старости, чије је пребивалиште, односно, будуће пословно седиште радње или предузећа на територији АП Војводине. Максималан износ је 20.000 евра, а рок отплате 6 година, уз грејс период од годину дана.

Прошлогодишња суша нанела је велике штете пољопривредницима, у случају да ова година буде сушна, како можете помоћи пољопривредницима у санирању штете од суше?

За те потребе имамо отворену кредитну линију за набавку репроматеријала у пољопривреди. Ту спадају семенска роба, ђубриво, заштитна хемијска средства, гориво, сточна храна и остали репроматеријал у пољопривреди.

Постоје ли кредитне линије Фонда које би могле да помогну пољопривредницима при куповини механизације?

Наравно. Постоји посебна линија за куповину механизације и опреме у пољпривреди и она је међу најтраженијим у понуди Фонда. Намењена је за куповину комбајна, трактора, других самоходних машина прикључне пољопривредне механизације, затим за матично стадо, вишегодишње засаде воћа и винограда, опрему из области производње и складиштења житарица, индустријског, лековитог, ароматичног и зачинског биља, воћа, поврћа, украсног биља. У оквиру те линије је и набавка опреме за мобилне сушаре, наводњавање, заштиту од елементарних непогода, опреме за сточарску и пчеларску производњу и опреме за подизање енергетске ефикасности у пољопривредној производњи.

На овогодишњем пољопривредном сајму промовисан је Клуб пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине. Да ли сте задовољни досадашњим резултатима Клуба?

Клуб пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине отворен је за компаније из области финансија, банкарства и осигурања, али и произвођаче, односно, продавце машина, опреме, механизације и репроматеријала. Чланови Клуба на располагању имају различите погодности приликом финансијског пословања и осигурања, промотивне погодности и попусте, уз обезбеђене добре канале комуникације.

Да ли чланови Клуба имају међусобну пословну комуникацију?

Већ успешно остварују ту комуникацију. То је нова услуга, која је промовисана пре два месеца на Пољопривредном сајму и тек очекујемо резултате.

Шта нам можете рећи о будућим плановима Гаранцијског фонда?

Наш једини план је да и даље будемо највећа подршка нашим пољопривредницима и привредницима и да им пружимо помоћ у покретању, унапређењу и осавремењавању њиховог пословања. Стално размишљамо о проширењу постојећих, или увођењу нових гарантних линија, пратећи потребе тржишта, али и политику Владе Војводине и програме ресорних покрајинских секретаријата.

 

Разговор у пријатном друштву протекне као трен, уз обећање да ћемо ускоро имати још интересантних догађаја о раду Гаранцијског фонда АП Војодине, закључујем овај интервју, са нестрпљењем до следећег виђења.

За Војвођанске са географским пореклом : Александра Мишковић