ИГРАЛИШТА ЗА ДЕЦУ МОРАЈУ БИТИ БЕЗБЕДНА

У складу са Правилником о безбедности игралишта за децу, чија је примена обавезна од 24. новембра 2018. године, на свим игралиштима о којима брине општина Врбас почело је постављање табли обавештења. Правилником је дефинисано да у наредне три године сва игралишта морају бити доведена у исправно стање, док ће се нова градити у складу са прописаним стандардима, усклађеним са стандардима у ЕУ. Такође, предвиђено је да након истека овог рока игралишта која се не буду довела у исправно стање буду забрањена за коришћење. Истовремено, локалне самоуправе су у обавези да воде евиденцију и редовно обавештавају надлежно министарство о томе како се врши прилагођавање постојећих игралишта, како би што мањи број био затворен.

„Иако је Правилник на снази од краја прошле године, ми практично већ неколико година примењујемо све безбедносне стандарде приликом уређења дечијих игралишта, а пре свега СРПС ЕН 1176, који се односи на мобилијар. Од 2014. године увели смо редовно одржавање дечијих игралишта и спортских терена као обавезу Општинске управе. Од тада, изградили смо више од 20 нових дечијих игралишта, а сваке године и попуњавамо постојећа игралишта са новим мобилијаром, који задовољава све стандарде. Табле обавештења смо почели да постављамо још 2016. године, а у следећих неколико дана оне ће бити постављене на свих, сада већ, 40 игралишта о којима брине локална самоуправа. Наравно да се нећемо зауставити на овом броју. И ове године смо предвидели средства за уређење нових игралишта и куповину новог мобилијара за већ постојећа игралишта. Такође, издвојили смо средства за набавку новог урбаног парковског мобилијара, односно клупа. Брига о нашим најмлађима и стварање услова за њихово безбрижно детињство, остају наш главни приоритет“, рекао је приликом обиласка једног од игралишта Милан Глушац, председник општине Врбас.

Извор: Општина Врбас