KOJI SU RAZLOZI DA KOKOŠKE NE NOSE JAJA

Kokoši zahtevaju 14-15 sati dužine dana da bi održavale proizvodnju jaja. Ukoliko se kokoškama dužina dana smanji ispod 12 sati u trajanju od dva do tri dana one će vrlo brzo smanjiti nosivost, pa čak i potpuno prestati nositi i početi da mitare. Kokoške reaguju na obdanicu, pa ukoliko se kombinuje prirodno i veštačko svetlo, već od kraja jula treba da im se produžava dužina dana primenom veštačkog osvetljenja. Intenzitet svetla mora biti stalan oko 30 luksa, sa što manje tamnih mesta. To se postiže pravilnim rasporedom sijalicapo objektu. Pravilo kojeg živinari moraju da se pridržavaju je da se u periodu nošenja ni u kom slučaju ne sme smanjivati intenzitet i dužina svetlosnog dela dana.

Ima puno uticaja zašto kokoše ne nose jaja: stres, starrost kokoši, nagle promene temperature u objektima, premeštanje u druge objekte, paraziti, i još mnogo faktora.

Pravilna,uravnotežena, i dobro izbalansirana prehrana je neophodna za proizvodnju jaja. Neadekvatna ishrana prouzrokuje smanjenu nosivost u prvom redu, ali i loš kvalitet jaja, posebno loš kvalitet ljuske.

Voda je ta na koju kokoši skoro trenutno reaguju. Količinu i kvalitet vode treba stalno provjeravati. Higijenska ispravnost treba da bude prioritet, ne samo po zdravlje kokoši nego i ljudi koji konzumiraju ta jaja. Ukoliko voda nije dostupna u dovoljnim količinama, može doći i do mitarenja, a zatim i do potpunog prestanka proizvodnje jaja. Previše hladna ili topla voda značajno utiče na njenu konzumaciju, a time direktno na nosivost.

Izvor: Domaćinska kuća