НАТУРАЛНА РАЗМЕНА ПШЕНИЦЕ, КУКУРУЗА И ЈУНАДИ

На основу Закључка Владе Републике Србије, Републичка дирекција за робне резерве извршиће натуралну размену до 18.423.000 килограма семенске пшенице за меркантилну пшеницу рода 2019. и 2020. године са физичким лицима (носиоцима активног породичног пољопривредног газдинства), овлашћеним складиштарима Републичке дирекције за робне резерве, земљорадничким задругама и осталим правним лицима.

За један килограм семенске пшенице извршиће се размена за 1,8 килограма меркантилне пшенице рода 2019. године, односно за један килограм семенске пшенице извршиће се размена за 1,8 килограма меркантилне пшенице рода 2020. године.

Максимална количина која се одобрава у размену једном физичком лицу – носиоцу активног породичног пољопривредног газдинства је до 20.000 килограма семенске пшенице. Овлашћеном складиштару Републичке дирекције за робне резерве, земљорадничкој задрузи и осталим правним лицима количина семенске пшенице која се одобрава у размену, одређиваће се на основу расположивих и наведених количина у поднетим захтевима.

Влада Републике Србије донела је и Закључак на основу кога је сагласна да Републичка дирекција за робне резерве са примарним произвођачима изврши натуралну размену до 17.000 тона меркантилног кукуруза рода 2018. године за товну јунад. Паритет у натуралној размени је 17 килограма меркантилног кукуруза за један килограм товне јунади.