НОВИ САД ДОБИТНИК ПРИЗНАЊА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ПРИСТУПАЧНОСТИ

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије и Сталном конференцијом градова и општина, доделио је награде градовима Новом Саду и Крушевцу и општини Свилајнац за највећи допринос развоју свих облика приступачности особама са инвалидитетом у 2017. години.

Заштитник грађана упутио је Јавни позив градовима, општинама и градским општинама у Србији да се пријаве за доделу награда за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2017. години с циљем да промовише примере добре праксе на локалном нивоу, као и да оствари бољу међусобну сарадњу са градовима и општинама у Србији у циљу утврђивања стања у области приступачности.

Нови Сад пријавио се на Јавни позив са иницијативама које је реализовао у 2017. години, а то су: програм додатне подршке деци са сметњама у развоју која су уписана у редовне вртиће, програм “Центар за рехабилитацију деце и омладине са сметњама у развоју“, програм “Рехабилитационе активности за одрасле и старе особе са тешкоћама“, програм за употребу прилагођених наставних средстава и асистивне технологије и Стратегија приступачности Града Новог Сада 2012-2018. године.