НОВОМ УРЕДБОМ О ПОДСТИЦАЈИМА ВИШЕ НОВЦА ЗА ТОВ ГОВЕДА

Влада Републике Србије донела је Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години. Овом уредбом прописује се за буџетску 2018. годину обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину.

Обим средстава за директна плаћања према Уредби износи 17.038.248.000 динара. Ова средства ће се расподелити за премију за млеко у износу од 3.000.000.000 динара, основне подстицаје за биљну производњу у износу од 7.874.540.000 динара, подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице рибе шарана и квалитетне приплодне матице рибе пастрмке, у износу од 4.343.208.000 динара, подстицаје за тов јунади, тов јагњади, тов јаради и тов свиња у износу од 1.000.000.000 динара, подстицаје за краве дојиље у износу од 10.000.000 динара, подстицаје за кошнице пчела у износу од 400.000.000 динара, подстицаје за производњу конзумне рибе у износу од 10.000.000 динара, подстицаје за краве за узгој телади за тов у износу од 400.000.000 динара, регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима у износу од 500.000 динара.

Директна плаћања, у зависности од врсте подстицаја исплаћују се у одговарајућим максималним износима, и то за премију за млеко у износу од седам динара по литру млека, основне подстицаје за биљну производњу у износу од 4.000 динара по хектару, подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве у износу од 25.000 динара по грлу, подстицаје за квалитетне приплодне товне краве и бикове у износу од 25.000 динара по грлу, подстицаје за квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве у износу од 7.000 динара по грлу, подстицаје за квалитетне приплодне крмаче и нерастове у износу од 10.000 динара по грлу, подстицаје за родитељске кокошке тешког типа у износу од 60 динара по грлу, подстицаје за родитељске кокошке лаког типа у износу од 100 динара по грлу, подстицаје за родитељске ћурке у износу од 300 динара по грлу, подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе шарана у износу од 500 динара по грлу, подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 300 динара по грлу, подстицаје за тов јунади у износу од 10.000 динара по грлу у тову, подстицаје за тов јагњади у износу од 2.000 динара по грлу у тову, подстицаје за тов јаради у износу од 2.000 динара по грлу у тову, подстицаје за тов свиња у износу од 1.000 динара по грлу у тову, подстицаје за краве дојиље у износу од 20.000 динара по грлу, подстицаје за кошнице пчела у износу од 720 динара по кошници, подстицаје за производњу конзумне рибе у износу од десет динара по килограму произведене рибе, подстицаје за краве за узгој телади за тов у износу од 10.000 динара по грлу, регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима у износу од 40 % трошкова складиштења.

Обим средстава за подстицаје за мере руралног развоја према новој Уредби износи 2.392.820.891 динара.

Обим средстава за кредитну подршку у пољопривреди износи 460.000.000 динара.

Обим средстава за посебне подстицаје износи 249.130.534 динара.

Обим средстава за ИПАРД подстицаје износи 1.434.260.000 динара од чега 358.565.000 динара буџетских средстава и 1.075.695.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.

Комплетан текст Уредбе може се прочитати овде.