ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ИЗ ИРИГА ЈЕ ДЕО ПИЛОТ ПРОЈЕКТА ЕС ДНЕВНИК МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

Тринаестог јануара на Факултету технолoшких наука у Новом Саду одржана је едукација за координаторе електронкског  Дневника у оквиру пилот пројекта који се од септембра спроводи у 200 школа у Србији.

Сваку школу предтављала су два координатора. Директорка школе након добијеног конкурса за пројекат др Сања Николић, одабрала је  проф. Мају Вуксановић и педагога Јелена Лончар испред  ОШ „Доситеј Обрадовић” из Ирига. Успешно су, након завршене обуке, примениле стечена знања, обучиле своје колеге који већ сада уносе податке о часовима, оценама и свим подацима који су потребни за регулатно праћење ученика и рада у Школи. За сада се води евиденција и у папирним  и у електронским Дневницима, али се од септембра планира вођење евиденције искључиво у Ес Дневнику.

Као посебну предност Ес Дневника, координатори и наставници истичу лакоћу рада у Ес Дневнику, континуирано праћење рада и напретка ученика, а посебна предност је аутоматско генерисање података које омогућава брзу и тачну статистичку обраду података. Координатори Јелена Лончар и Маја Вуксановић посебно истичу изузетну подршку Тима Министарства просвете задуженог за овај пројекат. Директорка Школе Сања Николић  пријавила је школу за овај пројекат, задовољна је урађеним и има све похвале за рад свога колектива.  

Родитељима још увек није омогућен приступ подацима због ускалђивања законских аката. У Министарству просвете интензивнво раде и срађују са другим надлежним Министарствима како би и ова предност што пре била доступна.

Извoр: Општина Ириг