ПОЧЕЛА КАМПАЊА СЕЛЕКТИВНОГ ИЗЛОВА РИБЕ НА ЈЕЗЕРУ ПАЛИЋ

Као једна од главних инвестиционих мера пројекта „Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и језера Лудаш“, у понедељак, 25. марта 2019. године, почела је прва кампања селективног излова на језеру Палић у оквиру којег се врши излов пренамножених алохтоних врста риба. Риба се изловљава у IV сектору Палићког језера.

Редовним активностима у оквиру кампање данас су присуствовали руководилац Јединице за управљање пројектом „Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и језера Лудаш“, Ервин Молнар, и директор Јавног предузећа „Палић-Лудаш“, Марта Добо.

– Иако је селективни излов алохтоних врста рибе финансијски мање значајан у односу на остале инвестиционе мере, верујемо да ће резултати бити значајни и да ће се и овом мером моћи да види разлика у квалитету језерске воде када пројекат буде окончан – нагласио је Ервин Молнар.

Марта Добо је навела да је ЈП „Палић-Лудаш“ укључено у делу пројекта „Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и језера Лудаш“ који се односи на биоманипулацију.

– Рибе као што су смуђ, штука и шаран, које су корисне за језеро Палић, враћају се у воду, док се инвазивна врста рибе попут сребрног караша, односно бабушке изловљава из језера. Овом приликом извађено је 11 кофа, а у свакој је око 35 килограма рибе. Из језера се, сваког дана, изловљава око тона и по рибе. Према статистици, чак 95 одсто рибе у Палићком језеру је бабушка која је штетна, јер не дозвољава да се развијају друге врсте рибе, а такође и због алги. Надамо се да ће се после овог селективног излова размножити пожељна и корисна за језеро врста рибе. У наредном периоду планирано је и порибљавање језера – истакла је Марта Добо.

Према њеним речима, изловљене бабушке поклониће се зоолошким вртовим за исхрану животња, а селективном излову претходило је испитивање које је показало да је бабушка из Палићког језера повољна за људску употребу.

Извор: Град Суботица