ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ ЈАЈА, РИБЕ И МЕСА ПРЕД УСКРШЊИ ПРАЗНИК

Како се наводи у саопштењу овог министарства, ове контроле се планирају и изводе у складу са анализом ризика, са посебним освртом на места на којима се у празничне дане очекује већа понуда, али и потражња.

Конкретно, што се тиче конзумних јаја која се стављају у промет у објектима за промет на мало и зеленим пијацама, ветеринарска инспекција контролише порекло, следљивост у производњи, спровођење дијагностичких испитивања јата која се користе за производњу конзумних јаја као и параметара безбедности конзумних јаја као хране, услове чувања, складиштења, и излагања продаји, рокове употребе и декларисање.

Ветеринарски инспектори су током првог тромесечја 2018. године извршили 1.200 редовних и ванредних инспекцијских наџора у објектима за промет на мало који су ризични. Током контрола утврђено је 262 неусаглашености, донето 257 решења за отклањање неусаглашености и поднето је 119 пријава надлежним прекршајним судовима због кршења одредби Закона о безбедности хране.

Из разлога небезбедности по потрошаче (храна без доказа о пореклу, неправилне декларације, неправилни услови чувања, протекао рок трајања и сл.) у овом периоду искључено је из промета и нешкодљиво уништено 1.345 килограма меса и производа од меса, 706 литара млека и производа од млека, 11.199 килограма рибе и производа од рибе и 460 јаја и производа од јаја.

Ветеринарска инспекција у оквиру својих редовних активности и у складу са овлашћењима, врши стални наџор у објектима за производњу, прераду, складиштење и промет хране животињског порекла – специјализованим малопродајним објектима (месаре, рибарнице, продавнице млечних производа), продавницама деликатеса, самопослугама, мегамаркетима, ресторанима, посластичарницама, киосцима брзе хране и зеленим пијацама.

Апел

Министарство пољопривреде апелује на потрошаче да храну купују на местима која су за то регистрована и храну која је прописно декларисана, односно да се понашају са ”пажњом доброг купца“, али и да пријаве сваку сумњу на неправилност надлежној ветеринарској инспекцији.

Контакт адресе, бројеви телефона и адресе електронске поште одсека ветеринарске инспекције у Управним Окрузима се налазе на интернет страницама Управе за ветерину.

Извор: Министарство пољопривреде Р.Србије / agronews