САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници размотрила Информацију о задуживању, за финансирање капиталних инвестиционих расхода АП Војводине у области система здравствене заштите и система управљања водама.

За финансирање тих капиталних инвестиционих расхода обезбедиће се средства уговарањем оквирног дугорочног кредита код пословне банке, у укупном износу максимално 1.600.000.000,00 динара.

Понуде пословних банака обезбедиће се путем јавног позива, за који је задужен Покрајински секретаријат за финансије.

Кредит је намењен за унапређивање инфраструктурних капацитета институција чији је оснивач АП Војводина – за набавку медицинске и немедицинске опреме и за изградњу и капитално одржавање водопривредних објеката.

Покрајинска влада је размотрила данас информацију о финансирању наставка изградње Народног позоришта у Суботици и задужила Управу за капитална улагања Војводине да и даље спроводи активности и обавља стручне послове у финансирању овог значајног пројекта.

У 2017. години, у једнаким износима из републичког и покрајинског буџета, за седму фазу пројекта, била су обезбеђена 223 милиона динара.

Финансирање наредне, осме фазе наставља се у 2018. години. Вредност радова, који ће у овој фази бити изведени, планирана је у износу од 370,7 милиона динара. За ову намену, 166,9 милиона динара доделило је Министарство културе и информисања, 166,9 милиона динара обезбеђено је у покрајинском буџету за 2018. годину и 37,7 милиона динара биће обезбеђено у буџету Града Суботице.