PRIZNANJE SUBOTICI ZA PROJEKAT IZ OBLASTI KULTURNOG NASLEĐA

Na šestoj Nacionalnoj konferenciji o prekograničnoj saradnji, navodi subotica.info, održanoj u Beogradu, kao jedan od najboljih projekata u oblasti kulturnog nasleđa nagrađen je projekat „Art Nouveau“ – održiva zaštita i promocija Art Nouveau baštine u Dunavskoj regiji koji grad Subotica u saradnji sa 11 partnera iz sedam zemalja sprovodi u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa. Prizanje je u ime grada Subotice primila Zagorka Panić, menadžer grada.

Osnovi cilj Nacionalne konferencije o prekograničnoj saradnji, koju je organizovalo Ministarstvo za evropske integracije, Nacionalno telo u programima prekogranične i transnacionalne saradnje u kojima učestvuje Republika Srbija, jeste predstavljanje rezultata programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji se sprovode u Republici Srbiji i u okolnim zemljama, kao i mogućnosti za buduću saradnju u okviru nove finansijske perspektive Evropske unije.

Na skupu su učestovavali Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u Vladi Republike Srbije; Štefen Hudolin, šef II sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji, predstavnica Evropske komisije, Simona Pohlova, predstavnici diplomatskog kora, lokalnih samouprava i drugi subjekti na prekograničnim programima.

Imajući u vidu da je 2018. godina proglašena godinom evropske kulturne baštine, cilj je da se ukaže na značaj i vrednovanje evropske kulture, ali i da se podstaknu građani da otkrivaju i uče o tom nasleđu.

Izvor : subotica.info