ПРОМОВИСАН ИПА ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА БИЦИКЛИСТИЧКОГ КОРИДОРА“EUROVELO 11” – ЗРЕЊАНИН ВАЖНА ДЕСТИНАЦИЈА НА МЕЂУНАРОДНОЈ РУТИ

Промотивни семинар у оквиру пројекта “Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза којa има приступ природи” (EcoBikeNet) INTERREG-IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија одржан је данас у Зрењанину, као једној од значајних дестинација на међународној бициклистичкој рути “Eurovelo 11” и граду који придаје значај развоју цикло и рекреативног туризма.

Семинар је организовао Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, чија је подсекретарка Бранкица Табак истакла да су данас у Зрењанину представљени бенефити пројекта и јавност упозната с његовом реализацијом.
“Израда пројектно-техничке документације представља плански основ за изградњу недостајуће стазе у оквиру руте “Eurovelo 11” чији део пролази кроз Србију. Стаза ће бити заступљена у области од Хоргоша до Београда, у највећем делу кроз Војводину, што је следећи корак, с обзиром да се активности у оквиру актуелног пројекта приводе крају. Изградњом тих нових стаза, циклотуристи ће имати прилику да виде све природне лепоте, између осталог и оне у оквиру заштићених подручја на територији града Зрењанина” – истакла је подсекретарка Бранкица Табак.

Пројектне активности представили су Милан Иличић, из Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Лоранд Виг, из Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. Циљ пројекта је развој међународног бициклистичког коридора “Eurovelo 11” кроз израду пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе у пограничном подручју Мађарске и Србије и туристичке сигнализације ка заштићеним подручјима у АП Војводини. Реализују га водећи корисник Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средне и НИФ Акционарско друштво за развој националне инфраструктуре у периоду 01.12.2020 – 31.05.2023. Укупна вредност пројекта је 353 735,70 ЕУР-а од чега је 85% учешће ЕУ.

Поздрављајући учеснике и госте у име Града Зрењанина и градоначелника Сима Салапуре, помоћник градоначелника Рајко Капелан подсетио је да је наш град, у односу на број становника, међу водећим градовима у Србији, када је у питању бициклистичка инфраструктура и активности које промовишу тај вид еколошког транспорта.
“Зрењанин у тој области има дугу традицију и устаљене навике становништва да користи бицикл. Располаже са скоро 35 километара самосталних бициклистичких стаза – 22,5 километра у самом граду и 11,5 до околних насељених места, Арадца, Ечке и Клека. Посебно је на добар одјек наишла градња бициклистичке стазе уз Бегеј, од границе са Румунијом до преводнице у Клеку, дужине 32,3 километра, чиме је дат снажан замах развоју цикло и рекреативног туризма”, истакао је Капелан и додао да је Град Зрењанин у последње две године субвенционисао куповину 150 бицикала за своје суграђане и за ту намену издвојио милион динара.

“Када је у питању рута “Eurovelo 11”, која пролази и преко територије града Зрењанина, бициклисти који је користе имају овде добру сигнализацију, постављену пре три године и многи од њих користе прилику да се и задрже у нашем граду, посете неке знаменитости, наше смештајне капацитете, што доноси корист граду у ширем смислу”, навео је Капелан.

Зрењанин је данас поменут као град који, уз Суботицу, у свом окружењу има највише заштићених природних подручја, атрактивних за цикло туристе и утолико је значајније да до њих, ако већ нису на главној траси “Eurovelа”, воде одговарајуће стазе, тзв. “детурови” и да постоји адекватна сигнализација којом ће се бициклисти усмеравати ка тим подручјима. На рути “Eurovelo 11”, или уз њу, налазе се парк природе “Русанда” и четири специјална резервата природе: Ритови доњег Потисја, Окањ бара, Царска бара и Тителски брег.

Извор: Град Зрењанин