РАТИФИКОВАН СПОРАЗУМ О УЧЕШЋУ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ KРЕАТИВНА ЕВРОПА 2021-2027!

У Народној скупштини Републике Србије, 24. децембра 2021. године, ратификован је Споразум о учешћу Србије у програму Kреативна Европа 2021-2027!

Овим Споразумом се свим субјектима у култури омогућава учешће у најзначајнијем програму Европске уније за културу чиме се обезбеђује интеграција наше културе у међународне развојне токове, подстиче мобилност уметника и културних стваралаца, промовише културна разноликост и интеркултурни дијалог, обезбеђује финансијска подршка за домаће субјекте у култури – како јавног, тако и цивилног сектора – и поспешује процес европских интеграција Републике Србије.

Прилог: Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Креативна Европа (2021-2027)