РАЗГОВОР СА ПОВОДОМ – НЕНАД МИЉУШ ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине, институција без које би пољопривредници и приватни предузетници тешко дошли до врхунских резултата свога рада. Пласманом капитала, гарантује за своје комитенте код пословних банака и омогућава им повољније каматне стопе и услове за кредитирање.

Да ближе упознамо читаоце Војвођанских са радом овог значајног Фонда, имали смо част да разговарамо са Ненадом Миљушем, извршним директором Гаранцијског фонда АП Војводине. 

Господине Миљуш, недавно је Гаранцијски фонд АП Војводине пољопривредницима, као и малим и средним предузећима омогућио нове кредитне линије. Какви услови кредитирања су у питању?

Новим конкурсима Гаранцијског фонда АП Војводине омогућава се привредним друштвима, пољопривредним газдинствима и предузетницима да аплицирају за кредитне линије у области пољопривреде, односно за набавку репроматеријала и то на бази већ постојећег колатерала. Такође, новина је да и земљорадничке задруге, као правна лица, могу да аплицирају за све гарантне линије, односно конкурсе Гаранцијског фонда АП Војводине.

Од ове године се оформио и Клуб пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине. Можете ли нам рећи нешто више о томе?

Клуб пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине представља  нови пројекат Фонда. Ове године, формрали смо Клуб пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине, који члановима Клуба омогућава различите погодности приликом финансијског пословања, уговарања осигурања, као и приликом набавке пољопривредне механизацие, опреме, односно репроматеријала. Поред тога, члановима Клуба, партнери Фонда, омогућавају различите промотивне погодности и попусте за своју робу и услуге.

 

На који начин помажете жене предузетнице и младе предузетнике?

Гаранцијски фонд АП Војводине у свом портфолију има наменски Конкурс за одобравање гаранција за предузетнице, власнице малих предузећа и младе до 35 година старости. Конкурс је намењем за предузетнице, власнице малих предузећа и младе до 35 година старости чије је пребивалиште, односно будуће пословно седиште радње или предузећа на територији Аутономне Покрајине Војводине. Овај конкурс омогућава апликантаима најповољније услове на финансијском тржишту за добијање кредита код пословних банака, са „grejs“ периодом, уз најниже камате и рокове отплате.

 

Који су то конкурси тренутно актуелни и ко све има могућност аплицирања?

У последње две године, проширене су области привреде којима Гаранцијски фонд АП Војводине издаје гаранције као средство обезбеђивања уредног враћања кредита пословним банкама. Тренутно имамо активних девет гарантних линија. Нове линије су за куповину објеката за обављање привредних делатности и обављање медицинских и васпитно образовних услуга, затим, линија за набавку репроматеријала у пољопривреди, и за финансирање градње, реконструкције, адаптације силоса, хладњача, подних складишта и набавку пратеће опреме. Такође, треба напоменути да је новина и то да су линије „start up“ и набавка опреме за предузетнице које обављају делатност до 3 године, проширени и на младе до 35 година старости.

 

Будући да Гаранцијски фонд ове године навршава 15 година постојања, на који начин ћете обележити овај јубилеј? 

Да свакако, ово је година јубилеја у којој Гаранцијски фонд АП Војводине навршава 15 година свог постојања. Свечаност поводом обележавања петнаест година постојања Гаранцијског фонда АП Војводине биће уприличена, у децембру, у СРПСКОМ НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ на сцени „Пера Добриновић“ уз присуство  највиших представника из Републике, Покрајинске Владе АПВ, као и бројних пословних партнера и клијената Фонда.

Како бисте описали досадашње пословање Гаранцијског фонда?

У години када Гаранцијски фонд АП Војводине слави 15 година од оснивања, неке ствари су остале исте – попут намене прве гарантне линије, али у складу са потребама тржишта листа гарантних линија се стално ревидира и проширује.

 

Шта нам можете рећи о будућим плановима и пројектима? 

Основни циљ пословања Гаранцијски фонд АП Војводине јесте издавања гаранција, односно стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама пословних банака, привредним друштвима (микро, малим и средњим), предузетницима и регистрованим пољопривредним газдинствима, ради обезбеђења недостајућих финансијских средстава за финансирање.

 

Да ли је Фонд члан неких међународних удружења?

Гаранцијски фонд АП Војводине је члан АЕЦМ – Европскa асоцијација гарантних институција, („AECM“ – European Association of Mutual Guarantee Societies). Сваке године одржава се Годишња скупштина АЕЦМ – Европскa асоцијација гарантних институција, која се организује у форми Генералне скупштине и Конференције. На Конференцији се обрађује раније изабрана тема, од стране чланова АЕЦМ – а. Ове године Годишња скупштина АЕЦМ – а одржана је у Републици Пољској, односно у Варшави, а партициптрали су и представници Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине; Нови Сад.

Да ли сте добили неке међународне награде ?

Гаранцијски фонд АП Војводине добио је међународно признање за пројекат „Пословно повезивање жена које живе у руралним подручјима“. Добили смо европску награду за најбоље реализовани пројекат из области родне равноправности. Пројекат „Пословно повезивање жена које живе у руралним подручјима“ је први пројекат из области родне равноправности који је икада одобрен у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње између Републике Мађарске и Републике Србије.

Покренут је са идејом да се сеоским женама пружи институционална подршка за економско оснаживање, имајући у виду чињеницу да су недовољно препознате и укључене у рурални развој својих заједница.

Истраживања, као и различита искуства, потврђују да се жене које живе у руралним подручјима суочавају са бројним тешкоћама које њихов положај у заједници чини неповољним. Ограничене могућности за пун развој, посебно у сфери економије, утичу тиме негативно и на укупну динамику развоја руралних подручја. Узимајући и обзир постојеће податке, пројекат је имао два општа циља:

  • економско оснаживање и сарадњу сеоских жена предузетница, као и
  • побољшање пословних могућности за незапослене жене које живе у руралним подручјима.

 

Господине Миљуш захваљујемо се на детаљним информацијама и надамо се скором виђењу на обележавању 15.то годишњице рада Гаранцијског фонда АП Војводине.

За војвођанске.рс разговор водио З. И.