»RESPONSIBLE GREEN DESTINATION AMAZON OF EUROPE« -»ОДГОВОРНА ЗЕЛЕНА ДЕСТИНАЦИЈА ЕВРОПСКИ АМАЗОН«- JOINT AND INTEGRATED SOLUTION FOR SUSTAINABLE TOURISM -ЗАЈЕДНИЧКО И ИНТЕГРИСАНО РЕШЕЊЕ ЗА ОДРЖИВИ ТУРИЗАМ-

»Responsible Green Destination Amazon of Europe« – Одговорна зелена дестинација Европски Амазон се састоји од кључних актера са подручја  12 регија и 5 земаља, чинећи мрежу која ће повезати висококвалификоване појединце и способне организације, стварајући побољшано повољно окружење за функционисање прекограничне дестинације Европски Амазон, за спровођење заједничке стратегије, нудећи висококвалитетне услуге међународним посетиоцима и зелена радна места с високом доданом вредношћу за становнике у деградираним, углавном руралним подручјима.

По потврђивању модела транснационалне зелене дестинације, они ће се градити на постојећој мрежи заштићених подручја (Coop MDD пројекат) и ограничене мреже развојних актера у бициклистичком туризму (Пројекат бициклистичке руте »Европски Амазон«).

Дестинација Европски Амазон постаће заједничко и интегрисано решење за одрживи туризам, укључујући модел утицаја туризма на зелену дестинацију, комбинијући социјалне и технолошке иновације, заједничку стратегију и модел управљања дестинацијом, заједничке водеће туристичке производе који повезују врхунска искуства уз реке: речна стаза, стазе за планинарење, АоЕ искуства, валидација модела у 2 транснационална пилот подручја и оспособљавање пружаоца услуга за одговорно зелено одредиште.

Пројекат ће донети могућности одрживог развоја за управљање разноликошћу природне и културне баштине и ресурса на подручју Европског Амазона – АоЕ, са локалног на транснационални ниво, а истовремено омогућити јединствена искуства међународним посетиоцима.

 Пројектни партнери

– Искрива, институт за развој локалних потенцијала

– Arctur Ltd.

– Opština Velika Polana

– West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd.

– CROST Regional Development Nonprofit Ltd.

– Turistička zajednica  međimurske Županije

– Osiječko-Baranjska Županija

– Udruženje za zaštitu prirode i životne sredine Zeleni Osijek

– Koprivničko-Križevačka Županija

– Varaždinska Županija

– Trail Angels GmbH

– 8 Gradova

– Opština Apatin

– Grad Sombor

Pridruženi partneri

– Ministarstvo turizma R Hrvatske

– Centar za razvoj aktivnog i eko turizma, Mađarska

– World Wide Fund for Nature Austria – WWF Austria

– Zala Okrug, Mađarska

– Somogy Okrug, Mađarska

– Baranya Okrug, Mađarska

– Turistika zajednica Virovitičko-podravske Županije

– Turistička zajednica Osječko-Baranjske Županije

– Turistička zajednica Varaždinske Županije

– Javna ustanova Kopački rit park prirode

– Slovenačka nacionalna komisija za UNESCO

– Slovenačka turistička organizacija

– Turistička zajednica Slovenije

– Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing GmbH

– Туристичка заједница Централна Подравина.

 

 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

 Responsible Green Destination Amazon of Europe

projekat je sufinansiran kroz Dunavski transnacionalni program Evropske unije (ERDF i IPA fondovi). Projekat je započeo 1. jula 2020. i traje do 31. decembra 2022. Ukupni budžet  projekta je 2.195.000,00 €, подељен између 12 пуноправних партнера.

 Contact: Urška Dolinar, project manager, Iskriva, Institute for Development of Local Potentials, urska.dolinar@iskriva.net

 Project website: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/amazing-aoe

Извор: Општина Апатин