САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада утврдила је на данашњој седници Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана посебне намене за инфраструктурни коридор транспортног гасовода Футог-Беочин.

Изградњом новог транспортног гасовода од Футога до Беочина решава се вишегодишњи проблем који постоји у вези са деоницом магистралног гасовода на сремској страни Града Новог Сада. Ова деоница представља ограничење за реализацију великих националних пројеката, као што су модернизација магистралне железничке пруге Београд-Будимпешта и изградња Фрушкогорског коридора на административном подручју Града Новог Сада.

Покрајинска влада је данас измењеном Одлуком о поступку и критеријумима за доделу средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АП Војводини у 2018. години, обезбедила додатних 63,5 милиона динара. Средства ће бити додељена установама социјалне заштите за смештај корисника, чији је оснивач АП Војводина, а намењена су за подизање квалитета и стандардизацију услуга које се пружају корисницима услуга социјалне заштите.

Покрајинска влада је на данашњој седници донела закључак о потреби реализације пројекта увођења система аутоматизоване одбране од града за подручје радарског центра „Фрушка гора“ и задужила ресорни секретаријат да покрене процедуру за набавку опреме за аутоматске даљинске лансирне станице и систем веза на овом подручју.