SAVA SE POVUKLA ZA 3 CM

Nakon nekoliko dana stagnacije reka Sava kod Kupinova je počela da se povlači. Prema merenjima Vodoprivrednog preduzeća Galovica, vodostaj na deonici od Kupinova do Progara je nakon jučerašnjih 445 cm opao na 442 cm i u padu je za 3 cm. Takođe, vodostaj Save kod Šapca, gde je još uvek na snazi vanredna odbrana od poplava, je u opadanju i iznosi 528 cm.

Prognostičari Republičkog hidrometeorološkog zavoda predviđaju da će Sava i naredna četiri dana biti u stagnaciji ili blagom opadanju. Trenutno je kod Kupinova na snazi režim redovne odbrane od poplava.

Izvor: Opština Pećinci