SAVETOVANJE O REZISTENTNIM KOROVIMA

U organizaciji Herbološkog društva Srbije, u Novom Sadu, u velikoj sali turističkog naselja ”Ribarsko ostrvo“, 2. novembra biće održano savetovanje pod nazivom ”Rezistentni korovi i tolerantni usevi na herbicide – stanje i perspektive“.

Kako se navodi u saopštenju organizatora Herbološkog društva Srbije, cilj skupa je transfer najnovijih informacija o stanju i predlogu mera za upravljanje rezistentnošću korova na herbicide, uključujući najnovija saznanja o usevima tolerantnim na herbicide.

Savetovanje je prvenstveno namenjeno predstavnicima krupnijih poljoprivrednih gazdinstava i njihovih udruženja, zadrugama, poljoprivrednim apotekama, medijima, agronomima, predstavnicima savetodavnih službi, industrije pesticida, kompanija koje poseduju hibride tolerantne na pojedine herbicide, naučnih instituta, fakulteta, nadležnih ministarstava i sekretarijata, kao i drugih subjekata koji su povezani sa ovom problematikom. Pozivamo Vas da učešćem unapredite svoje znanje o rezistentnim korovima I tolerantnim gajenim biljkama na herbicide i doprinesete uspešnijem radu savetovanja.

Važne napomene:

– Kotizacija nije predviđena, a za sve učesnike predviđeni su besplatno korišćenje parkinga, zbornik radova, edukativni i reklamni materijal

– Za predavanja na engleskom jeziku obezbediće se simultani prevod

– Na kraju savetovanja predviđen je nastavak diskusije uz ručak u restoranu Alaska barka

– Rok za dostavu radova: 30. septembar 2018. godine

– Rok za slanje drugog obaveštenja sa programom skupa: 10. oktobar

Za detaljnije dodatne informacije obratite se na e-mail adresu predsednika Programskog odbora:
goran.malidza@ifvcns.ns.ac.rs ili na brojeve telefona (021) 4898 270 i (064) 820 5778

Izvor: Agrosvet