СПОРТСКА ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ У ШКОЛАМА ОПШТИНЕ АДА

Данас су председник СО Атила Бучу и председник Спортског савеза Чаба Берец представницима ОШ „Новак Радонић“Мол уручили спорстку опрему у вредности од 70.000
динара. Средства су обезбеђена из буџета Локалне самоуправе кроз заједнички програм за опремање школских спортских секција Спортског савеза општине Ада и школа са територије наше општине. Реквизите су изабрали наставници физичког, и то: лопте (7 одбојкашких, 10 пилатес, 2 фитнес, 10 рефлекс), 5 вратила, 2 баланс плоче и 10 хулахоп карика. У ранијем периоду су кроз овај програм до спортске опреме дошле женске и мушке рукометне секције ОШ“Чех Карољ“ Ада, а набавка опреме за Технчку школу Ада је у току. Председник општине Золтан Билицки је поводом овог програма изнео, да Локална самоуправа општине Ада константно подржава програме који су усмерени на развој деце и омладине, јер су она наша будућност.

Извор : Општина Ада