„УКЉУЧИ СЕ И РЕЦИКЛИРАЈ“ – ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ЗРЕЊАНИНА УРУЧЕНА ОПРЕМА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ И ЕЛЕКТРИЧНОГ ОТПАДА ВРЕДНА 50.000 ЕВРА

Град Зрењанин и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ у партнерству са РЦР „Банат“ настављају акцију када је у питању заштита животне средине. На платоу ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у оквиру пројекта “Циркуларно иновативне и отпорне градске лабораторије у региону Адрион”– CIRCLE, којег финансира Европска унија у оквиру Интеррег Јадранско-јонског програма сарадње 2014-2020 АДРИОН, градоначелнику Зрењанина Симу Салапури данас је  уручена опрема која је обезбеђена кроз пројекат – комби возило за транспорт електронског и електричног отпада на терену, пет великих контејнера запремине 8 – 10 м3, за прикупљање електронског и електричног отпада и пет мањих мобилних контејнера запремине око 1 м3, за прикупљање електронског и електричног отпада. Укупна вредност опреме је близу 50.000 евра.

Заштита животне средине један од приоритета града Зрењанина, а овога пута у питању је управљања електронским и електричним отпадом.

Према речима градоначелника Зрењанина, тржиште електричних и електронских производа, захваљујући високој стопи застарелости производа и услед нових иновативних решења, сваке године бележи све већи и већи раст, а самими тим настају све веће количине е-отпада који озбиљно прети да угрози нашу животну средину.

– Идемо ка решењима за изазове са којима се сусрећемо и ми читаво наше окружење. Како је као један од највећих изазова препознат недостатак опреме за квалитетно и правовремено управљање е отпадом, прибављена је опрема коју данас имате прилику да видите. Овим смо појачали техничку опремљености града и нашег ЈКП-а, и спремни смо за организовано прикупљење е-отпада са територије града Зрењанина, његово преузимање, рециклажу и трајно збрињавање од стране овлашћеног оператера е-отпада, са којим смо недавно потписали уговор о сарадњи. Управо то нас очекује у наредном периоду, до краја године креће прва пилот акција, прикупљање е – отпада из јавних предузећа, а касније и из других институција, рекао је Салапура и најавио да ће се у наредном периоду радити на едукацији и информисаности грађана, посебно деце а крајњи циљ свакако је бољи, лепши и чистији Зрењанин.

Циљ пројекта је унапређење и ширење знања о практичној одрживости принципа циркуларне економије, кроз заједнички приступ који укључује пословне субјекте, административне и финансијске организације, као и цивилно друштво у урбаним срединама, где се производи највец́а количина отпада и где се истовремено могу применити иновативно циркуларни пословни модели.

-Регионални центар за друштвено-економски развој – Банат је партнер на пројекту, у сарадњи са 15 партнерских институција из 8 европских држава. Пуно подршку реализацији пројекта пружио је град Зрењанин, који је обезбедио и финансијска средства потребна за кофинансирање пројекта, истакла је Ирена Живковић, директорка центра за друштвено-економски развој Банат (РЦР Банат) и подсетила да је недавно потписан меморандум о сарадњи на пројекту „CIRCLE“ и да ће се сви  сарадници, односно корисници пројекта биће укључени и бавиће се радом циркуларне лабораторије и да је у току израда мобилне апликације путем које ће бити омогућено пријављивање и одлагање електронског отпада за правна лица на територији града Зрењанина.

ЈКП ‚‚Чистоћа и зеленило‘‘ Зрењанин има кључну улогу у овом пројекту, тј. улогу координатора у будућим активностима. Они ће са званичним оператером ЕКО- МЕТАЛ из Врдника организовати пилот акција у јавним предузећима, образовним институцијама, које подразумевају прикупљање, транспорт, и одвајања електронског отпада.

-Велико ми је задовољство што нас је локална самоуправа Зрењанин, као и РЦР Банат укључила у овај пројекат и што су нам указали поверење. Убеђен сам да ћемо сви бити изненађени колико тог отпада има, јер тај отпад се тренутно не одлаже на адекватан начин, што више не смемо да дозволимо, истакао је в.д. директор ЈКП ‚‚Чистоћа и зеленило‘‘ Зрењанин Немања Милинковић, у з поруку да ће град Зрењанин сигурно бити лепши и сређенији након ове акције.

Извор: Град Зрењанин