KADA JE FUTOG GARANTOVAO PEŠTI KUPUSOM

Porez se u XVIII veku jezikom administracije nazivao kontribucija, a teško selu koje ne bi, tačno i na vreme, uplatilo razrezani porez. Vlasti bi odmah uputili u „dužnička sela“ vojsku, koja je prinudnom naplatom, „egzekucijom“, sakuplјala neisplaćeni porez. Prilikom egzekucije vojnici su, radi naplate poreza oduzimali selјacima konje, rogartu marvu, oruđa i kućni nameštaj. Za vreme egzekucije na teret sela su padali i smeštaj i izdržavanje vojnika. prilikom skuplјanja poreza i sami vojnici su „za svoj groš“ plјačkali siromašne, pa onda i nije čudo što su se sela bojala egzekucije „više nego smrti“.

Viši provincijski komesar sa sedištem u Pečuju je bio zadužen da se Bačkoj županiji na vreme sakupi porez. Nјemu imaju Futožani da „zahvale“ što se jedno jutro 1785. godine u Futogu pojavila vojska. Futoška opština nije na vreme uplatila obaveznu poresku ratu za prvo polugodište 1785. godine. Bačka županija je hitno uputila u Futog sreskog načelnika Andriju Odrija da ustanovi zašto Futožani nisu uplatili kontribuciju. U izveštaju plemić Odri navodi da varošica Futog na ime poreza duguje 1260 forinti i 48 krajcara, ali da stanovnici sada zaista nisu u mogućnosti da uplate zaostali porez. Futoška opština se najsvečanije obavezala da će ovu restanciju (zaostali porez) uplatiti kada proda zasađeni kupus.

Futog je do tada uvek uredno i na vreme plaćao kontribuciju. Ali, toga puta mesni knez je upotrebio i nemila sredstva, pa ipak je uspeo da skupi samo 200 forinti. Porez su uspeli da plate samo imućniji Futožani, koji imaju svoje vinograde preko Dunava u Sremu. Uopšte, tada jedva da je bilo imućnijih gazda u mestu, koje imaju po dva konja. Ali, nastavlјa Andrija Odri, oni gaje širom zemlјe poznati „futoški kupus“ kojim snabdevaju selu Bačku, Srem i Slavoniju, pa obećavaju da će, kada ga u jesen prodaju, platiti i zaostalu ratu poreza i porez za celu godinu. Futožani su uputili i jednu molbu Ugarskom namesničkom veću u Budimpešti da se povuku vojnici i obustave egzekucije, jer će inače „mnogi Futožani poumirati od gladi i spasti na prosjački štap“.

Za vojvodjanske.rs piše Zoran Knežev

Nastavak priče pročitajte u knjizi „Novi Sad prošlost u pričama“… koju možete poručiti putem meila: zoranknezev@gmail.com…ili na broj telefona 064/1258337