MESO U SRBIJI 36% JEFTINIJE NEGO U EVROPSKOJ UNIJI

Najskuplje meso u EU plaćaju građani Luksemburga a najjevtinije Poljaci, dok su cene mesa u Srbiji za 36% ispod proseka u EU, objavila je 17. avgusta Evropska statistička služba. 

U Luksemburgu je cena mesa za čak 41% iznad proseka u EU a u Austriji za 39%, pokazuju podaci Eurostata koji se odnose na 2017. godinu. 

Istovremeno je u EU meso najjevtinije u Poljskoj, za 43% ispod proseka u EU, i Bugarskoj, za 42%. 

U zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU cene mesa u proseku su za 38% manje nego u članicama. 

Meso je u Albaniji jevtinije za 45% nego EU, u Makedoniji 43%, Crnoj Gori, BiH i Kosovu za oko 30%. 

Najskuplje meso u Evropi plaćaju članice EFTA – u Švajcarskoj je za gotovo 150% skuplje nego u EU, na Islandu 70% a u Norveškoj 50%. 

Izvor: EURACTIV.rs