PROIZVOĐAČI OBAVEZNI DA PRAVE HLEB OD BRAŠNA T-500

Vlada Republike Srbiјe donela je Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500” . Ovom uredbom se uređuje obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna „T-500”, određuje se maksimalna visina marži, remitenda i rokovi plaćanja proizvođačima hleba.

Proizvođači hleba su prema ovoj Uredbi obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T- 500” u količini od najmanje 30% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba. Vekna treba da je najmanje težine 500 grama i sadrži 370 grama brašna „T-500”, 7,4 grama soli, 9,25 grama kvasca i 1,48 grama aditiva.

Najviša obračunata marža koja je deo veleprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od 2 odsto.

Najviša obračunata marža koja je deo maloprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od 6 odsto.

Najviša ukupna stopa marže, odnosno troškova prometa (uključujući sve vrste rabata, kasa skonto i sl.) ne može biti veća od 8,12 odsto u odnosu na proizvođačku cenu hleba.

Proizvođačka cena se obračunava u visini do 38,68 dinara po vekni hleba.

Trgovci na malo koji prodaju hleb obavezni su da u strukturi dnevne nabavke svih vrsta hleba imaju najmanje 30% hleba od brašna „T- 500”, a proizvođaču hleba mogu da vrate do 5% (remitenda) od nabavljene količine na dnevnom nivou.

Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

Za kršenje Uredbe predviđene su novčane kazne.Novčanom kaznom od Pravno lice koje ne proizvedi i stavlja u promet hleb u skladu sa Uredbom može da plati kaznu u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara. Uz kaznu se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine. Odgovorno lice u pravnom licu može se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara i može dobiti zabranu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Kazna za preduzetnike je 10.000 do 500.000 dinara i može im se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Ova uredba stupa na snagu 1. avgusta 2018. godine, a važi do 31. januara 2019. godine.

Извор: Влада Републике Србије